Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Drodzy Klienci

Uprzejmie informujemy, ?e w zwi?zku z now? ustaw?, zatwierdzon? przez Rz?d Grecji (ustawa 4389 / 27-05-2016 art. 53 Podatki mieszkaniowe), która w ?ycie wejdzie od dnia 1 stycznia 2018 r., osoby podró?uj?ce do Grecji w roku 2018 zobowi?zane b?d? do uiszczenia nowego podatku.

Podatek dotyczy wszystkich turystów, niezale?nie od standardu wybranego zakwaterowania. Wysoko?? op?aty uzale?niona jest od standardu obiektu.

Hotele:
1* i 2* - 0,50 €
3* - 1,50 €
4* - 3,00 €
5* - 4,00 €

Apartamenty:
1* i 2* - 0,25 €
3* - 0,50 €
4* - 1,00 €

W/w op?ata jest za dzie?/ za pokój.

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir