Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Tajemniczy Dolny Slask wycieczka objazdowa 4 dni autokarem

Nazwa obiektu : Tajemniczy Dolny ?l?sk al Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Polska Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

 

Wroclaw - Adrspach - Kuks - Srebrna Góra - Osówka - Ksiaz - Klodzko - Zabkowice Slaskie

Program wycieczki:
1 dzie?:
Wyjazd z poszczególnych miast wed?ug rozk?adu jazdy. Przyjazd do Wroc?awia – stolicy województwa dolno?l?skiego, jednego z najstarszych miast Polski. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Zobaczymy, m.in. rynek – jeden z najwi?kszych w Europie, z pi?knymi kamieniczkami i wspania?ym gotyckim Ratuszem, urokliwe uliczki Starego Miasta, które zachowa?y ?redniowieczny uk?ad i nazwy. Uniwersytet Wroc?awski - wspania?y przyk?ad baroku austriackiego z najwspanialsz? aul? Europy – Aul? Leopoldina oraz Ostrów Tumski - najstarsz? cz??? Wroc?awia, zwan? równie? ma?ym Watykanem. Zobaczymy równie? liczne gotyckie ko?cio?y, z których najwa?niejsze to: katedra ?w. Jana Chrzciciela i ko?ció? ?w. Krzy?a. Przejazd do hotelu w okolice K?odzka.
2 dzie?:
Po ?niadaniu wyjazd do Czech. Podczas w?drówki fantastyczn? tras? turystyczn? Skalnego Miasta w Adrspach, zobaczymy m. in. Monumentalne formy skalne i Wielki Wodospad. Przep?yniemy ?odzi? po jeziorku skalnym, a na koniec zostaniemy nagrodzeni siedmiokrotnym echem. Nast?pnie przejedziemy do Kuks, gdzie zwiedzimy zamek za?o?ony przez hrabiego Franciszka Antoniego Szpork, stanowi?cy pozosta?o?? po kompleksie uzdrowiskowym o tej samej nazwie. W XVIII wieku cieszy? si? on du?? popularno?ci?, dzi?ki miejscowym leczniczym Â?ród?om mineralnym. Zwiedzimy zabytkow? aptek?, jeden z najstarszych tego typu obiektów na ?wiecie. Mo?na b?dzie uda? si? do grobowca rodziny Szpork, znajduj?cego si? pod Ko?cio?em Trójcy Przenaj?wi?tszej. Czas wolny. Dla ch?tnych kolacja w restauracji (dodatkowo p?atna ok. 300 CZK). W godzinach wieczornych powrót do hotelu, nocleg.
3 dzie?:
Po ?niadaniu zaznajomimy si? z najwa?niejszymi atrakcjami Dolnego ?l?ska. Twierdza Srebrna Góra – unikatowy obiekt w skali dziedzictwa kulturowego Europy, gdzie najwi?kszy podziw budzi? i budzi nadal pot??ny Donjon, jeden z najciekawszych obiektów fortyfikacji epoki nowo?ytnej. Podziemne Miasto Osówka to wyj?tkowe miejsce owiane tajemnic?, w którym lekcja historii nabiera innego wymiaru. Jest to najciekawszy i najd?u?szy udost?pniony kompleks wybudowany w Górach Sowich, w pobli?u miejsca poszukiwania „z?otego” poci?gu. Nast?pnie pot??ny Zamek Ksi?? – jeden z najwi?kszych zamków Europy. Znajduje si? tam 415 komnat i wie?a, sk?d rozci?ga si? niezapomniany widok na panoram? okolicy. Wokó? znajduj? si? niezwyk?e tarasy ogrodowe i przepi?kny Park Krajobrazowy. Powrót do hotelu na nocleg.
4 dzie?:
Po ?niadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie K?odzka – pi?knego miasta z dobrze zachowany rynkiem, gotyckim mostem i pi?knymi ko?cio?ami. Przejdziemy Podziemn? Tras? Turystyczn? im. Tysi?clecia Pa?stwa Polskiego. Trasa prowadzi do Twierdzy K?odzkiej, gdzie w czasie II Wojny ?wiatowej znajdowa? si? obóz jeniecki. Przejazd do Z?bkowic ?l?skich, pi?knego miasta, które mo?e poszczyci? si? ciekawymi zabytkami architektury. Zobaczymy: okaza?e ruiny zamku - dawnej renesansowej warowni, gotycki ko?ció? parafialny ?w. Anny, Ratusz i Krzyw? Wie?? – dawn?, ?redniowieczn? dzwonnic? wybudowan? oko?o 1413 roku. Odpoczniemy na rynku, gdzie b?dziemy podziwia? kolorowe, zdobione kamieniczki nadaj?ce temu miejscu niezwyk?ego uroku. W godzinach popo?udniowych wyjazd w drog? powrotn?.
Program fakultatywny
- kolacja w Czechach – ok. 300 CZK.

Cena zawiera:
Zakwaterowanie:
3 noclegi w hotelu o standardzie **/*** w okolicy K?odzka. Pokoje 2, 3 osobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie:
3 ?niadania, 2 obiadokolacje w Polsce dodatkowo p?atne, kolacja w Czechach dodatkowo p?atna (300 CZK).
Transport:
Autokar z klimatyzacj?, toalet?, DVD i barkiem.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
Sk?adka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Informacje praktyczne
Prosimy o zg?aszanie sprzedawcom oferty ch?ci wykupienia obiadokolacji w Polsce i kolacji w Czechach w dniu rezerwacji imprezy.
Podana kwota na realizacj? programu mo?e ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za ca?? grup? (np. za lokalnych przewodników) s? dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejno?? realizacji programu mo?e ulec zmianie.
Obowi?zkowo nale?y zabra? wa?ny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,Gliwic, Opola.
Przejazd: Katowice - Wroc?aw (ok. 200 km) - ok. 3 godz.

Cena podstawowa nie zawiera:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wst?pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 160 z? + ok. 260 CZK
- programu fakultatywnego.

 Rozk?ad jazdy: 

 

Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic, Gliwic, Opola.

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-09-23 2021-09-26 749.00 rezerwuj
2021-11-11 2021-11-14 749.00 rezerwuj
2022-04-30 2022-05-03 799.00 rezerwuj
2022-06-09 2022-06-12 749.00 rezerwuj
2022-08-18 2022-08-21 749.00 rezerwuj
2022-08-25 2022-08-28 749.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir