Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Czechy - Nie tylko Praga 4 dni wycieczka objazdowa autokarem

Nazwa obiektu : Nie tylko Praga al Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Czechy Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Kutna Hora - Karlowe Wary - Praga

Program
1 dzie?:
Wyjazd z Polski wed?ug rozk?adu jazdy. Przyjazd do Kutnej Hory, miasteczka nazywanego w ?redniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisanego na list? UNESCO. Zwiedzimy s?ynn? Kaplic? Czaszek, w której znajduj? si? szcz?tki ofiar epidemii d?umy, wojen husyckich oraz wojny trzynastoletniej. Nast?pnie przejdziemy po g?ównych uliczkach miasta, zwiedzimy ko?ció? ?w. Barbary - jedno z najpi?kniejszych w Europie ?rodkowej, unikatowe dzie?o architektury gotyckiej. Zobaczymy równie? W?oski Dwór – dawn? mennic? królewsk? z kolekcj? s?ynnych monet i siedzib? królów Wac?awa II i W?adys?awa II Jagiello?czyka. Czas wolny, kolacja. Przejazd do Pragi, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzie?:
Po ?niadaniu zwiedzanie stolicy Czech: klasztor Strachowski, kompleks pa?acowo-zamkowy na Hradczanach, katedra ?w. Wita, Z?ota Uliczka. Podziwianie przepi?knej Lorety – kompleksu barokowych budynków sakralnych. Czas wolny. W godzinach popo?udniowych przejazd do Karlowych Warów - najs?ynniejszego czeskiego uzdrowiska (dawny Karlsbad). Spacer po kurorcie, gdzie na uwag? zas?uguj? barokowy ko?ció? ?wi?tej Magdaleny i Teatr im. Vitezslava. Zwiedzimy Muzeum Becherovki - wspania?ego zio?owego likieru, o którym mówi si?, ?e to trzynaste ?ród?o Karlowych Warów. Czas wolny - mo?liwo?? „degustacji” 12 wód leczniczych. Kolacja w restauracji. Powrót do hotelu na nocleg.
3 dzie?:
Po ?niadaniu doko?czenie zwiedzania stolicy Czech: Ma?a Strana - dzielnica ambasad, po?o?ona u stóp wzgórza zamkowego, której uroku dodaj? pi?kne i bogato zdobione barokowe pa?ace i kamienice. Udamy si? do wn?trza ko?cio?a ?w. Miko?aja. Spacer przez pi?kny Most Karola, a nast?pnie przejdziemy do dzielnicy ?ydowskiej tzw. Josefowa, gdzie mieszcz? si? synagogi i cmentarz ?ydowski. Starymi uliczkami dotrzemy do ratusza ze s?ynnym zegarem „Orloj”. Spacer ulic? Celetn?, Brama Prochowa, Obecni Dum. Czas wolny. Rejs statkiem wycieczkowym po We?tawie. Kolacja w restauracji w centrum Pragi. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzie?:
Po ?niadaniu doko?czenie zwiedzania Pragi m.in. Plac Wac?awa. Czas wolny. Oko?o po?udnia wyjazd w drog? powrotn? do kraju. Powrót do Polski w godzinach popo?udniowych.


Program fakultatywny
- rejs po We?tawie – ok. 250 CZK (grupa min. 25 osób).

?wiadczenia
Zakwaterowanie:
3 noclegi w hotelu o standardzie **/*** poza centrum Pragi. Pokoje 2, 3 osobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie:
3 ?niadania w formie bufetu, 3 kolacje serwowane.
Transport:
Autokar z klimatyzacj?, toalet?, DVD, barkiem.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Informacje praktyczne

Podana kwota na realizacj? programu mo?e ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za ca?? grup? (np. za lokalnych przewodników) s? dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejno?? realizacji programu mo?e ulec zmianie.
Obowi?zkowo nale?y zabra? wa?ny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic i Opola. Dop?aty za dojazdy z wybranych miejscowo?ci w Polsce podane s? w rozk?adzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Praga (430 km) - ok. 7 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 1200 km.

Podczas wyjazdu mog? obowi?zywa? nakazy i obostrzenia zwi?zane z aktualn? sytuacj? epidemiczn?. W szczególno?ci uczestnicy musz? si? liczy? z konieczno?ci? posiadania aktualnego testu. Nale?y zapozna? si? z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podró?nych znajduj?cymi si? na portalu MSZ - Polak za granic?: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wst?pu do zwiedzanych obiektów, op?aty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide, przejazdy komunikacj? miejsk?. Koszt - ok. 1.500 CZK.
- programu fakultatywnego.

Podana cena imprezy nie zawiera obowi?zkowych sk?adek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 z? oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 z?.

Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic, Gliwic, Opola.

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-10-14 2021-10-17 899.00 rezerwuj
2021-11-11 2021-11-14 849.00 rezerwuj
2022-04-30 2022-05-03 999.00 rezerwuj
2022-05-19 2022-05-22 899.00 rezerwuj
2022-06-16 2022-06-19 999.00 rezerwuj
2022-06-23 2022-06-26 899.00 rezerwuj
2022-07-14 2022-07-17 899.00 rezerwuj
2022-07-28 2022-07-31 899.00 rezerwuj
2022-08-11 2022-08-14 999.00 rezerwuj
2022-09-08 2022-09-11 899.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir