Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Austria - Panorama Salzburga 4 dni wycieczka objazdowa autokarem

Nazwa obiektu : Panorama Salzburga al Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Austria Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Linz nad Dunajem - Salzburg - Stare Miasto i wjazd kolejka - St. Gilgen - rejs po jeziorze do
St. Wolfgang - kurort wypoczynkowy Bad Ischl - Hallstatt - urocze miasteczko z listy UNESC

Program
1 dzie?:
Wyjazd z Polski wed?ug rozk?adu jazdy. Przejazd przez Czechy do austriackiego miasta Linz – malowniczo usytuowanego po dwóch stronach Dunaju. Jego historyczna starówka le?y na prawym brzegu rzeki, a rozleg?y Hauptplatz uchodzi za jeden z najpi?kniejszych zwartych kompleksów architektonicznych Austrii. Spacer z przewodnikiem po centrum Linzu, a nast?pnie przejazd w okolice Salzburga, obiadokolacja*, zakwaterowanie w hotelu lub pensjonacie, nocleg.
2 dzie?:
Po ?niadaniu przejedziemy do Salzburga – jednego z najpi?kniejszych miast Austrii. Spacer z przewodnikiem po Starym Mie?cie, które w 1996 r. zosta?o wpisane na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Udamy si? do ogrodu, gdzie zobaczymy pa?ac arcybiskupi Mirabell, przejdziemy: Getreidegasse – najstarsz? i najbardziej urokliw? uliczk? miasta (pod nr 9 znajduje si? Dom Mozarta), Rezidenzplatz z pomnikiem Mozarta oraz wst?pimy tak?e do katedry ?w. Ruperta (XVII wiek). Nast?pnie czeka nas wjazd kolejk? na góruj?c? nad miastem Twierdz? Hohensalzburg, sk?d rozpo?ciera si? imponuj?ca panorama miasta. Czas wolny. Po po?udniu przejazd do Hellbrunn, gdzie zwiedzimy ogrody wodne. Pa?ac Hellbrunn, otoczony rozleg?ym parkiem, zaliczany do najpi?kniejszych przyk?adów architektury manierystycznej na pó?noc od Alp, jest prawdziwym unikatem w ca?ej Europie. S?ynne ogrody z wodotryskami, zaprojektowane w 1618 roku zachwycaj? zwiedzaj?cych po dzi? dzie?. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu/pensjonatu na nocleg.
3 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd malownicz? tras? do St. Gilgen – miejsca urodzenia matki Mozarta, rejs statkiem po jeziorze Wolfgangsee do St. Wolfgang. Krótki spacer po urokliwym miasteczku. Przejazd do Bad Ischl, ulubionej miejscowo?ci wypoczynkowej Franciszka Józefa. Spacer po kurorcie, gdzie zwiedzimy will? cesarsk?, po?o?on? w pi?knym, ogromnym parku. Luksusowe sklepy, eleganckie restauracje, kawiarnie i cukiernie wpisuj? miasto w poczet najciekawszych, cho? kosztownych miejsc w Austrii. Nast?pnie przejazd do Hallstatt – uroczego miasteczka wpisanego na list? UNESCO, tarasowo po?o?onego na wysoko?ci 508 m n.p.m. i w niezwyk?y sposób wci?ni?tego mi?dzy strome, skaliste stoki i tafl? jeziora Hallstättersee. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu/pensjonatu, nocleg.
4 dzie?:
Po ?niadaniu wyjazd w drog? powrotn?. Powrót do Polski w godzinach wieczornych.

Program fakultatywny
- Koncert muzyki klasycznej w Pa?acu Mirabell (doro?li 40 EUR, studenci 20 EUR, uczniowie 15 EUR).

?wiadczenia
Zakwaterowanie:
3 noclegi w hotelu lub pensjonacie o standardzie **/*** w okolicy Salzburga. Pokoje 2, 3 osobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie:
3 ?niadania w formie bufetu, *3 obiadokolacje dodatkowo p?atne
Transport:
Autokar z klimatyzacj?, toalet?, video i barkiem.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Informacje praktyczne
Prosimy o zg?aszanie sprzedawcom oferty ch?ci wykupienia biletu na koncert muzyki klasycznej w dniu rezerwacji imprezy. Podana kwota na realizacj? programu mo?e ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za ca?? grup? (np. za lokalnych przewodników) s? dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejno?? realizacji programu mo?e ulec zmianie.
Obowi?zkowo nale?y zabra? wa?ny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Bia?ej. Dop?aty za dojazdy z wybranych miejscowo?ci w Polsce podane s? w rozk?adzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Linz (ok. 550 km) - ok. 7 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 1700 km.

Podczas wyjazdu mog? obowi?zywa? nakazy i obostrzenia zwi?zane z aktualn? sytuacj? epidemiczn?. W szczególno?ci uczestnicy musz? si? liczy? z konieczno?ci? posiadania aktualnego testu. Nale?y zapozna? si? z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podró?nych znajduj?cymi si? na portalu MSZ - Polak za granic?: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/austria

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wst?pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, op?aty lokalne, przejazdy komunikacj? miejsk?, wjazdy do miast, Tour Guide. Koszt – ok. 80 EUR.
- programu fakultatywnego.

Podana cena imprezy nie zawiera obowi?zkowych sk?adek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 z? oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 z?.               

Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic, Tych i Bielska-Bia?ej..

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-11-11 2021-11-14 989.00 rezerwuj
2022-04-30 2022-05-03 1089.00 rezerwuj
2022-06-16 2022-06-19 1089.00 rezerwuj
2022-07-14 2022-07-17 1089.00 rezerwuj
2022-08-11 2022-08-14 1089.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir