Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Sladami Kopernika 4 dni wycieczka objazdowa autokarem

Nazwa obiektu : ?ladami Kopernika al Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Polska Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Piernikowy Torun - rejs Kanalem Elblaskim - Frombork- miasto Kopernika - Pola Bitwy pod Grunwaldem

Program
1 dzie?:
Wyjazd z poszczególnych miast wed?ug rozk?adu jazdy. Przyjazd do Torunia – rodzinnego miasta Miko?aja Kopernika, gdzie zwiedzimy najcenniejsze atrakcje turystyczne, znajduj?ce si? na obszarze obj?tym wpisem na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO: m.in. wejdziemy do wn?trz Domu Kopernika, zobaczymy tak?e ?redniowieczny zespó? miejski. Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
2 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd do stolicy Warmii i Mazur - Olsztyna, miasta otoczonego morzem zieleni oraz jedenastoma jeziorami, a tak?e miejsca pracy Miko?aja Kopernika jako administratora dóbr kapitu?y warmi?skiej. Na olszty?skim zamku zobaczymy wyj?tkowy skarb - jedyny na ca?ym ?wiecie zachowany instrument obserwacyjny Miko?aja Kopernika – tablic? do wyznaczenia momentu równonocy wiosennej. Po zwiedzeniu Starego Miasta, wizyt? w Olsztynie zako?czymy seansem w Planetarium. Popo?udniowy przejazd do Elbl?ga, zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
3 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd do Fromborka – zacisznego miasteczka, le??cego nad brzegiem Zalewu Wi?lanego. Niegdy? pracowa? tu, zmar? i zosta? pochowany s?ynny astronom Miko?aj Kopernik. Zwiedzanie miasta, m.in.: pomnik Kopernika, baszta ?eglarska i Wie?a Wodna. Na Wzgórzu Katedralnym b?dziemy podziwia? Archikatedr? Wniebowzi?cia NMP z grobem Kopernika, dawny Pa?ac Biskupi, a dzi? Muzeum Miko?aja Kopernika. Wejdziemy równie? do najwy?szej budowli na Wzgórzu – Dzwonnicy, zwanej te? Wie?? Radziejowskiego. Na jej szczycie, na wysoko?ci 70 m n.p.m. znajduje si? taras widokowy, z którego podziwia? b?dziemy przepi?kn? panoram? okolicy. Zwiedzimy tak?e Szpital ?w. Ducha z ciekawym Muzeum Medycyny i herbarium – ogród z uprawami zió? leczniczych. Zwiedzanie zako?czymy popo?udniowym rejsem po Zalewie Wi?lanym. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzie?:
Po ?niadaniu czeka nas zwiedzanie Elbl?ga, gdzie zobaczymy m.in. 97-metrow? gotyck? katedr? ?w. Miko?aja, Bram? Targow?, oraz omówimy retrowersj? Starego Miasta. W godzinach przedpo?udniowych wyjazd w drog? powrotn?. Przyjazd do wybranego miasta. Zako?czenie imprezy.

Swiadczenia
Zakwaterowanie:
3 noclegi w hotelu o standardzie**/***: 1 w Toruniu, 2 w Elbl?gu. Pokoje 2, 3 osobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie:
3 ?niadania, 3 obiadokolacje dodatkowo p?atne.
Transport:
Autokar z klimatyzacj?, toalet?, DVD i barkiem.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Informacje praktyczne
Podana kwota na realizacj? program mo?e ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za ca?? grup? (np. za lokalnych przewodników) s? dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejno?? realizacji programu mo?e ulec zmianie.
Dop?aty za dojazdy z wybranych miejscowo?ci w Polsce podane s? w rozk?adzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Toru? (ok. 370 km) - ok. 6 godz.

Cena nie obejmuje:

- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wst?pu do zwiedzanych obiektów, op?aty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 280 z?.

Podana cena imprezy nie zawiera obowi?zkowych sk?adek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 z? oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 z?.

 

Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic- za dop?at?.

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-11-11 2021-11-14 799.00 rezerwuj
2022-05-26 2022-05-29 849.00 rezerwuj
2022-06-30 2022-07-03 849.00 rezerwuj
2022-08-13 2022-08-16 849.00 rezerwuj
2022-09-15 2022-09-18 849.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir