Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Chiny, Korea Poludniowa, Japonia- Trzy tygrysy Azji 17 dni wycieczka objazdowa Lato 2022

Nazwa obiektu : Trzy tygrysy Azji Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Chiny Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : samolot    
       
Opis

Single bez doplat 

Szanghaj - historyczny Xian - Pekin - Wielki Mur - Seul - Park Narodowy Seorak - Port w Sokcho - Nowoczesna Osaka - Dawne stolice: Kyoto i Nara - Tokio - Góra Fud?i

Program
1 dzien:
Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot z przesiadk? do Szanghaju.
2 dzie?:
Przylot do Szanghaju. Wieczorne zwiedzanie tego imponuj?cego miasta, gdzie obok tradycyjnych dzielnic powsta?y ultranowoczesne obiekty. Wieczorem spacer po dzielnicy Bund - z nabrze?em z czasów kolonialnych, w?ród wspaniale o?wietlonych budynków. Powitalna kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w Szanghaju.
3 dzie?:
Zwiedzanie Szanghaju: najstarsza ?wi?tynia miasta - Nefrytowego Buddy z pos?giem przywiezionym z Birmy w XIX w., park Yuyuan, za?o?ony przez dostojników chi?skich w XVI w. z pi?knie utrzymanymi ro?linami, pawilonami, stawami. Nowoczesna dzielnica pe?na imponuj?cych wie?owców, rozwi?za? architektonicznych i drogowych. Po po?udniu dysponujemy chwil? wolnego czasu. Kolacja. Wieczorem przejazd na dworzec kolejowy i podró? nocnym poci?giem do Xian w ?rodkowych Chinach. Nocleg w poci?gu (miejsca do spania – przedzia?y 4-osobowe).
4 dzie?:
Rano przyjazd do Xian. Przejazd do hotelu lub apartamentu i pozostawienie baga?u. Od razu po przyje?dzie rozpoczniemy zwiedzanie Xian, miasta pe?nego pami?tek historycznych. Zobaczymy miejskie mury, znajdziemy si? te? w starej dzielnicy muzu?ma?skiej z Wielkim Meczetem. Podziwiamy Pagod? Dzikich G?si i inne interesuj?ce budowle. Wieczorem mo?liwo?? uczestniczenia (dodatkowo p?atne) w jednym z ciekawych spektakli organizowanych w mie?cie (informacja o szczegó?ach znajdzie si? w li?cie do uczestników). Kolacja. Nocleg w Xian.
5 dzie?:
Ca?odzienna wycieczka za miasto do jednego z najbardziej niezwyk?ych i najciekawszych zabytków Chin - wpisanego na list? UNESCO – Muzeum Terakotowej Armii. Znajduj? si? tam, ustawione na rozleg?ych przestrzeniach, figury naturalnej wielko?ci m??czyzn w szyku bojowym. Stanowi? oni armi? pierwszego chi?skiego cesarza Qin Shi. Wed?ug wierze?, mieli strzec cesarza oraz pomóc mu w ?yciu pozagrobowym. Niezwyk?e jest to, ?e twarz ka?dego z wojowników jest inna i przedstawia inne emocje, ?o?nierze przedstawieni s? w ró?nych pozycjach, posiadaj? ró?ne uzbrojenie i fryzury. Kolacja. Wieczorem przejazd na dworzec. Przejazd nocnym poci?giem do Pekinu. Nocleg w poci?gu (miejsca do spania – przedzia?y 4-osobowe).
6 dzie?:
Przyjazd do Pekinu rano. Po pozostawieniu baga?u zwiedzanie najwi?kszego placu ?wiata - Tiananmen. W centrum placu znajduje si? mauzoleum Mao Zedonga z jego zmumifikowanym cia?em. W pó?nocnej cz??ci placu zbudowano Bram? Niebia?skiego Spokoju, prowadz?c? do Zakazanego Miasta. Zwiedzanie budowli cesarskich w niegdy? niemo?liwym do obejrzenia dla zwyk?ych ?miertelników Zakazanym Mie?cie. Nast?pnie jedziemy do po?o?onego na obrze?ach Pekinu Letniego Pa?acu Cesarskiego (Yiheyuan) z wieloma pawilonami cesarskimi, altankami, rozleg?ymi ogrodami i jeziorem. Najwi?ksz? atrakcj? kompleksu jest marmurowy statek. Kolacja. Nocleg w Pekinie.
7 dzie?:
Ca?odzienna wycieczka do oddalonego zaledwie o 80 km Wielkiego Muru, jednego z architektonicznych cudów ?wiata, wpisanego na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Ogl?dany fragment muru jest jednym z najlepiej zachowanych i odrestaurowanych cz??ci. Rzut oka na tereny olimpijskie - najwa?niejsze obiekty igrzysk z 2008 r. Wieczorem fakultatywnie mo?liwo?ci obejrzenia spektaklu (szczegó?y w li?cie przedwyjazdowym) – pokaz Kung Fu. Kolacja. Nocleg w Pekinie.
8 dzie?:
Przejazd na lotnisko i wylot do Seulu w Korei Po?udniowej. Przylot do miasta i przejazd do hotelu lub apartamentu. Spacer po centrum barwnej i pe?nej ?ycia korea?skiej metropolii. Wyjazd na gór? Namsan i wie?? N’Seoul Tower, sk?d mo?na podziwia? pi?kn? panoram? ca?ego miasta. Nocleg w Seulu.
9 dzie?:
Wcze?nie rano wyjazd do Parku Narodowego Seorak po?o?onego na wschodzie kraju. Tam spotykamy si? z górskimi krajobrazami i pi?kn? przyrod?. Wyjazd kolejk? linow? na jeden ze szczytów, gdzie krajobraz przypomina nieco po?o?one niedaleko st?d Góry Diamentowe w s?siedniej Korei Pó?nocnej. Dla ch?tnych piesza wycieczka górskim szlakiem do jednej ze ?wi?ty? i tak zwanej ruchomej ska?y. Miejsce to jest cz?sto odwiedzane przez korea?skich pielgrzymów. Nocleg w hotelu.
10 dzie?:
Zwiedzanie po?o?onego nad Morzem Japo?skim portu Sokcho. W tutejszym porcie Korea?czycy kupuj? i zjadaj? niemal wszystko, co ?yje w morzu, a co nam nie wydaje si? jadalne. Na jednej z pobliskich pla?, je?eli tylko pozwoli aura, mo?liwo?? k?pieli w morzu. Powrót do Seulu. Wieczorem spacer po dzielnicach Myeongdong i Namdeamun. Nocleg w metropolii.
11 dzie?:
Rano zwiedzanie jednego z pa?aców królewskich, ?wietna okazja do poznania tradycyjnej architektury i historii kraju. Przejazd na lotnisko i wylot do Japonii. Przejazd do centrum Osaki i zakwaterowanie w hotelu. W miar? mo?liwo?ci czasowych (ewentualnie ten punkt b?dzie przesuni?ty na nast?pny dzie?) zwiedzanie imponuj?cego zamku, w którym mie?ci si? muzeum cywilizacji i historii siedemnastowiecznej Japonii. Wieczorem spacer po t?tni?cym ?yciem, centrum Osaki, gdzie ilo?? ?wiate? i neonów a? ol?niewa. Nocleg w Osace.
12 dzie?:
Przejazd do Kyoto, dawnej stolicy i najwa?niejszego miasta dla kultury japo?skiej. W Kyoto zwiedzanie najwa?niejszych obiektów: po?o?ona w pi?knym parku ?wi?tynia Kinkakuji, zwana Z?otym Pawilonem oraz stoj?ca na 139 palach ?wi?tynia Kiyomizu. Nasze kroki kierujemy te? do dzielnicy Gion znanej mi?dzy innymi z ksi??ki „Wyznania gejszy”. Nocleg w Kyoto.
13 dzie?:
Wycieczka poci?giem do miasteczka Nara, pierwszej stolicy Japonii. Zwiedzanie najwi?kszej na ?wiecie drewnianej budowli - ?wi?tyni Todaji z pos?giem Wielkiego Buddy. Spacer po parku miejskim w?ród oswojonych jeleni. Powrót do Kyoto i kolejna okazja do odczuwania niezwyk?ej atmosfery tego miasta. Nocleg w Kyoto.
14 dzie?:
Oko?o po?udnia przejazd na dworzec kolejowy i podró? s?ynnym superekspresem do Tokio. Tu niestety odczujemy wyra?nie przepa??, jaka dzieli koleje polskie od japo?skich. Po przyje?dzie do hotelu zwiedzanie miasta: Asakusa, najstarsza dzielnica Tokio, gdzie ju? w 628 r. zbudowano pierwsz? ?wi?tyni? buddyjsk?. Zwiedzanie kompleksu Senso-ji i okolicznych kapliczek. Spacer po pasa?ach Nakamise, pe?nych sklepów z pami?tkami. Wieczór w roz?wietlonej dzielnicy Ginza. Znajduje si? tam m.in. zabytkowy budynek s?ynnego japo?skiego teatru Kabuki. Dla ch?tnych w miar? dost?pno?ci biletów mo?liwo?? obejrzenia godzinnego spektaklu (dodatkowo p?atne). Nocleg w Tokio.
15 dzie?:
Wycieczka autokarem do Parku Narodowego Góry Fud?i. Nast?pnie wjazd na platform? widokow? po?o?on? na zboczach wulkanu. Przy dobrej pogodzie wida? st?d okryty ?niegiem, idealnie sto?kowaty szczyt Fud?i, symbol Japonii. Spacer ?cie?k? biegn?c? po stokach wulkanu. Po?egnalna kolacja i nocleg w Tokio.
16 dzie?:
Rano przejazd w rejon portu i targów rybnych. To w?a?nie tutaj sprzedaje si? m.in. b??kitne tu?czyki, które w tym samym dniu trafiaj? do najlepszych restauracji w formie sashimi. B?d?c tu namawiamy na spróbowanie znakomitego i naj?wie?szego w ca?ym mie?cie sushi. Udajemy si? do Harajuku, dzielnicy po której przechadzaj? si? m?odzi Japo?czycy ubrani w ekstrawaganckie, najmodniejsze stroje. W pobli?u pójdziemy do szintoistycznej ?wi?tyni Meiji, jednej z najwa?niejszych w Japonii. W ciszy pi?knego parku mo?na znakomicie odpocz?? od wielkomiejskiego zgie?ku. Przejazd na lotnisko i wylot do Polski.
17 dzie?:
Przylot do Warszawy na lotnisko.
Program fakultatywny
- pokaz Kung Fu - ok. 50 USD/os.

Swiadczenia
Zakwaterowanie:14 noclegów: 12 w hotelach, apartamentach lub pensjonatach o standardzie *** (w miar? dost?pno?ci miejsc w Kyoto - 2 noce w ryokanie (tradycyjnym hotelu japo?skim - pokoje ze wspólnymi ?azienkami), 2 noclegi w poci?gu (miejsca do spania - przedzia?y4 osobowe).
Wyzywienie: sniadania i 7 kolacji wymienionych w programie.
Transport: przeloty wg programu, wynaj?te mikrobusy, komunikacja publiczna i miejska w Japonii i w Seulu, pociagi.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Realizacja programu turystycznego, wst?py do obiektów wymienionych w programie, wszelkie op?aty administracyjne. Opieka polskiego pilota na ca?ej trasie. Wiza i po?rednictwo wizowe.

Informacje praktyczne
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksymalna: 19. Kolejnosc zwiedzania moze ulec zmianie

Informacje dotycz?ce realizacji imprezy, niezb?dnego baga?u, dok?adnych godzin przelotu itd. zostan? przes?ane poczt? elektroniczn? w li?cie do uczestników oko?o dwa tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. Wy?ywienie poza wymienionym w programie dla ch?tnych pomaga organizowa? na bie??co pilot. Nale?y pami?ta?, ?e Japonia jest krajem drogim.

Platnosci:
I rata: 15% ceny z?otówkowej p?atne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny z?otówkowej (minus I rata) - na 45 dni przed wypraw?,
III rata: 950 USD - uczestnik zabiera ze sob? na wypraw? i przekazuje pilotowi.
Kwota ta jest w ca?o?ci wykorzystana na pokrycie cz??ci ?wiadcze? (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posi?ki).

Informacje wizowo-paszportowe:
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy nale?y wpisa? do elektronicznego formularza danych dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich rezerwacji sta?ych - b?dzie wys?any automatycznie na adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wymaganych danych paszportowych i osobowych lub ich niezgodno?? z paszportem zabieranym na wypraw?, mo?e spowodowa? dodatkowe koszty zwi?zane z realizacj? imprezy turystycznej lub w ostateczno?ci uniemo?liwi? uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie.
Paszport musi by? wa?ny minimum 6 miesi?cy od daty planowanego powrotu oraz posiadaj?cy minimum 6 wolnych stron przeznaczonych na wizy. Wolne strony musz? znajdowa? si? naprzeciw siebie lub, jedna za drug? - na tej samej kartce. Kombinacja mo?e by? dowolna, wa?ne aby dwie wolne strony s?siadowa?y ze sob?, a suma wolnych stron dawa?a 6. Uczestnicy wycieczki musz? uzyska? wiz? chi?sk?, a biuro po?redniczy w jej uzyskaniu. Najpó?niej na 30 dni przed terminem rozpocz?cia wycieczki nale?y dostarczy? do biura orygina? paszportu i 2 aktualne kolorowe zdj?cia twarz? zwrócon? na wprost, bez okularów, na jasnym tle, o wymiarach 3,3 x 4,8 cm, wykonane w ci?gu ostatnich kilku miesi?cy i takie samo zdj?cie w formacie JPEG i wype?niony, aktualnie obowi?zuj?cy wniosek wizowy (przes?any przez biuro).

Informacje zdrowotne:
Podczas wyjazdu mog? obowi?zywa? nakazy i obostrzenia zwi?zane z aktualn? sytuacj? epidemiczn?. W szczególno?ci uczestnicy musz? si? liczy? z konieczno?ci? posiadania aktualnego testu. Nale?y zapozna? si? z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podró?nych znajduj?cymi si? na portalu MSZ - Polak za granic?: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/chiny, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/korea-poludniowa, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/japonia.
arto by? zaszczepionym przeciw ?ó?taczce typu A i B, t??cowi i ewentualnie innym chorobom. Nale?y zawsze pami?ta? o podstawowych zasadach higieny. W miesi?cach letnich nale?y szczególn? uwag? przywi?zywa? do ochrony przed s?o?cem, u?ywaj?c kremów ochronnych, okularów przeciws?onecznych i nakrycia g?owy.

O wyprawie:
Zwiedzimy trzy kraje Dalekiego Wschodu: Chiny, Kore? i Japoni?. Miejsca i krajobrazy, które odwiedzimy niejednokrotnie wzbudz? w nas podziw i fascynacj?. Kraje te s? kolebkami wielkich cywilizacji, odmiennych od europejskiej i powsta?ych przed tysi?cami lat. Podziw wzbudz? takie pozosta?o?ci materialne dawnej ?wietno?ci jak Terakotowa Armia w Xian, Chi?ski Mur czy zabytki Kyoto lub Nary. Znajdziemy si? w ?wiecie innego systemy warto?ci i nieznanych nam religii: taoizmu i konfucjanizmu w Chinach, buddyzmu zen i szintoizmu - religii Japonii. B?dziemy obserwowa? poszanowanie tradycji po??czone z nowoczesno?ci?, o której mogliby?my tylko pomarzy?. Spotkamy si? tak?e z odmienn?, cz?sto trudn? do zrozumienia dla nas kultur?, znajdziemy si? w zupe?nie innym otoczeniu, w innym ?wiecie i b?dziemy musieli dostosowa? si? do panuj?cych tu zwyczajów. Poznamy te? wspania?? kuchni? dalekowschodni?, która ró?ni si? nie tylko od naszej, ale równie? pomi?dzy sob?. ??czy je wspólne umi?owanie do sztuki kulinarnej jako strawy zarówno dla cia?a jak i ducha. Wyprawa jest przeznaczona dla osób chc?cych aktywnie zwiedza? ?wiat, znajduj?cych przyjemno?? w pokonywaniu trudów dalekich podró?y i poznawaniu odmiennych kultur. Staramy si? w miar? mo?liwo?ci dociera? równie? w miejsca po?o?one poza obszarami masowej turystyki, ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. Wyprawa nie nale?y do trudnych, zwiedzane kraje nale?? do dobrze zorganizowanych i ceni si? tam punktualno??. Podczas wyjazdów zdarzaj? si? przejazdy komunikacj? publiczn? i miejsk?. Zakwaterowanie przewidujemy w hotelach, apartamentach lub pensjonatach 3 gwiazdkowych z ?azienkami. Podczas pobytu w Kyoto zakwaterowanie b?dzie mia?o miejsce by? mo?e w ryokanie (w miar? dost?pno?ci miejsc) - tradycyjnym domu go?cinnym. Poczujemy wtedy lepiej prawdziwy klimat odmiennej kulturowo, egzotycznej Japonii. Wskazane jest zabranie dolarów ameryka?skich wydanych po 2013 r. Stare banknoty nie s? przyjmowane podobnie jak banknoty zu?yte lub uszkodzone. Wyprawie od pocz?tku do ko?ca towarzyszy polski pilot.

Informacje o cenie
Ceny wraz z III rat? nie obejmuj?:
- wizy i po?rednictwa wizowego - 540 z?/ os.
- pozosta?ych posi?ków nie uj?tych w programie, aran?owanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 15-25 USD/ posi?ek), mo?liwo?? zakupów w sklepach ta?szego wy?ywienia,
- zwyczajowych napiwków, ok. 60 USD,
- wieczornych wyj?? i rozrywek oraz pozosta?ych aktywno?ci i wycieczek fakultatywnych (ceny uzale?nione s? od ilo?ci ch?tnych, orientacyjne kwoty podajemy w li?cie do uczestników).

Podana cena imprezy nie zawiera obowi?zkowych sk?adek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 z? oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zl
 

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wylot z Warszawy. Szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2022-04-07 2022-04-23 11739.00 rezerwuj
2022-09-01 2022-09-17 11739.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir