Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Serdecznie witamy Pa?stwa na naszej stronie internetowej

Agencja Turystyczna „Zefir” w Tarnowskich Górach jako punkt sprzeda?y imprez turystycznych i biletów autokarowych istnieje od 1993 roku. Pocz?tkowo by?a to tarnogórska filia Agencji Turystycznej „Zawadzkie” z siedzib? g?ówn? w Zawadzkim, nieposiadaj?ca niezale?nej formy prawnej .

W roku 1997 zacz??a dzia?a? jako niezale?na firma, zachowuj?c jednak ?cis?? wspó?prac? z dawn? central? z Zawadzkiego na zasadzie partnerstwa . Na tej podstawie, do dnia 01.10.2015 nasza firma korzysta?a z nazwy Agencja Turystyczna „Zawadzkie”. Siedziba niezale?nej ju? firmy od pocz?tku zlokalizowana by?a na ul. Pi?sudskiego 2a (I pi?tro), a od 01.01.2004 zosta?a otwarta filia na ul. Krakowskiej 25 (wej?cie od ul. Staropocztowej).

Od dnia 01.10.2015 wraz ze zmian? nazwy na Agencja Turystyczna „Zefir” uleg? równie? adres naszej siedziby. Obecnie siedziba firmy mie?ci si? na ul. Krakowskiej 25, a filia na ul. Pi?sudskiego 2a (I pi?tro).

Agencja Turystyczna „Zefir” w Tarnowskich Górach oferuje kompleksowe us?ugi zwi?zane z :
- po?rednictwem w sprzeda?y ofert turystycznych wiod?cych polskich touroperatorów posiadaj?cych aktualne pozwolenia i gwarancje ubezpieczeniowe,
- sprzeda?? biletów autokarowych, lotniczych
- sprzeda?? ubezpiecze? turystycznych (dla grup, rodzin, klientów indywidualnych oraz dla m?odzie?y).

Wieloletnie do?wiadczenie wykwalifikowanych pracowników pozwala na profesjonaln? i mi?? obs?ug? najbardziej wymagaj?cych Klientów. Bogata wiedza na temat regionów turystycznych jak? dysponuj? u?atwia podj?cie decyzji co do wyboru wymarzonego wyjazdu.

Aktualizowany na bie??co serwis internetowy u?atwia odnalezienie ciekawych ofert zwolennikom internetowych poszukiwa? ofert turystycznych, stanowi te? ciekaw? baz? informacji na tematy zwi?zane z turystyk?.
Naszym atutem jest fakt, ?e podró?e i turystyka s? nasz? pasj?. Dlatego z przyjemno?ci? otworzymy ?wiat podró?y
i nieznanych krain przed ka?dym, kto ma ochot? oderwa? si? od codzienno?ci i sp?dzi? niezapomniane chwile zwiedzaj?c najró?niejsze miejsca na Ziemi.


Zapraszamy do naszego biura:

ul. Krakowska 25
42-600 Tarnowskie Góry

tel/fax 32 285 26 22, 32 769 11 19

e-mail : biuro@atzefir.pl
             atzawtg@onet.pl
             
skype : zawadzkietg
gg : 1057147

czynne : od poniedzia?ku do pi?tku 9.00-17.00
sobota 9.00-12.00

___________________


Serdecznie zapraszamy do rezerwacji ofert równie? drog? internetow?.

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir