Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Witamy Pa?stwa na naszej stronie internetowej.

W serwisie www.atzefir.pl mog? Pa?stwo dokonywa? wst?pnych rezerwacji zarówno ofert turystycznych jak i biletów autokarowych. Mamy nadziej?, ?e podane ni?ej wskazówki u?atwi? Pa?stwu poruszanie si? po Naszych systemach rezerwacyjnych. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z Biurem Obs?ugi Klienta.

Rezerwacja ofert turystycznych
Rezerwacji ofert turystycznych mo?na dokonywa? na 2 sposoby.

  1. Poprzez wyszukanie interesuj?cej Nas oferty w wyszukiwarce ofert. Aby znale¼? si? w wyszukiwarce, nale?y przej?? do panelu „wyszukiwarka ofert”. Po wybraniu interesuj?cej Nas oferty nale?y zarezerwowa? zgodnie z poleceniami systemu. Po wys?aniu zg?oszenia Nasz konsultant w ci?gu 24 godzin skontaktuje si? z Pa?stwem w celu doko?czenia czynno?ci rezerwacyjnych.
     
  2. Drug? mo?liwo?ci? jest rezerwacja ofert specjalnych, znajduj?cych si? na stronie g?ównej w sekcjach np. last minute, wycieczki objazdowe, Nasze propozycje itp. Aby zarezerwowa? ofert? wystarczy wybra? odpowiedni termin i zgodnie ze wskazówkami systemu przes?a? zg?oszenie. W ci?gu 24 godzin Nasz konsultant skontaktuje si? z Pa?stwem w celu doko?czenia czynno?ci rezerwacyjnych.

Prosimy o sprawdzenie poprawno?ci danych kontaktowych w formularzu zg?oszenia.
Je?li Pa?stwo maj? w?tpliwo?ci odno?nie zni?ek dla dzieci, rabatów oraz rozk?adów jazdy prosimy o kontakt z Naszym konsultantem pod numerem telefonu 32 285 26 22.

Uwaga !
Poniewa? wprowadzone ceny w naszym serwisie s? zazwyczaj cenami katalogowymi (informacja o tym czy cena jest katalogowa czy promocyjna zawarta jest pod ka?d? ofert?), to mog? si? one ró?ni? od aktualnych cen jakie mamy dost?pne w systemie.

Wszytkie prezentowane na naszej stronie oferty s? na zapytanie. Ka?dorazowo po rezerwacji przez Pa?stwa oferty, sprawdzamy czy jest ona aktualna oraz jaka jest cena (uwzgl?dniaj?c zawsze najbardziej atrakcyjne rabaty dla klienta).

Uwaga!
W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej w weekendy i dni ?wi?teczne czas kontaktu Naszego konsultanta wyd?u?a si? do pierwszego dnia roboczego. Za utrudnienia przepraszamy.

Rezerwacja biletów autokarowych
Aby wyszuka? interesuj?cy Nas przejazd nale?y nale?y wybra? interesuj?c? nas tras? oraz termin wyjazdu zgodnie ze wskazówkami systemu. Nast?pnie nale?y wybra? form? zap?aty (mo?liwo?? p?acenia kart? kredytow? ) za bilet i po dokonaniu p?atno?ci wydrukowa? bilet i zabra? ze sob? do autokaru.

Prosimy o sprawdzenie poprawno?ci danych kontaktowych w formularzu zg?oszenia.
Je?li Pa?stwo maj? w?tpliwo?ci odno?nie rezerwacji biletów prosimy o kontakt z Naszym konsultantem pod numerem telefonu 32 285 26 22.

Przeczytaj równie? -> FAQ

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir