Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wczasy autokarem w Polsce

Wycieczki po Polsce 2021

Wycieczki autokarem Lato 2021

Wakacje w Polsce

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Przejazdy autokarowe ze ?l?ska nad morze!!!

  Rozk?ad jazdy 

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Wiza do Turcji - aktualne przepisy

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

zegarki kolekcjonerskie 

KARTA PLANETA M£ODYCH

Cz?sto wyje?d?asz za granic?? Wybierz Kart? Planeta M?odych z ca?orocznym ubezpieczeniem NNW, KL i OC.

Karta Planeta M?odych to:
- ubezpieczenie dla wszystkich od 4 do 31 lat oraz  w wersji PLUS od 31 do 59 lat
- ubezpieczenie przez ca?y rok
- NNW: ubezpieczenie w zakresie trwa?ego inwalidztwa lub ?mierci w Polsce i za granic?
- KL: ubezpieczanie kosztów leczenia za granic? w tym leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz leczenia
stomatolegicznego (600 EUR), przedwczesnego porodu do 32 tygodnia ci??y. Ubezpiecznie obejmuje transport medyczny oraz koszty pogrzebu za granic? lub transport zw?ok. Ubezpieczenie pokrywa zachorowania b?d?ce skutkiem epidemii w tym COVID-19
- OC: ubezpieczenie odpowiedzilno?ci cywilnej w zakresie roszcze? cywilnoprawnych dotycz?cych szkód rzeczowych oraz osobowych poza granicami Polski
- SPORT: amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych oraz wyczynowe uprawianie sportu z wy??czeniem uprawiania sportu w celach zarobkowych

- *?wiat I: ubezpieczenie nie obejmuje Polski, kraju sta?ego pobytu, USA, Kanady, Tajlandii i Iranu oraz Afganistanu, Algierii, Iraku, Korei Pó?nocnej, Sudanu, Sudanu Po?udniowego i Syrii
- *?wiat II: ubezpieczenie nie obejmuje Polski, kraju sta?ego pobytu, Afganistanu, Algierii, Iraku, Korei Pó?nocnej, Sudanu,Sudanu Po?udniowego i Syrii

Karta Planeta M?odych dla wszystkich od 4 do 31 lat 

 

                  Za dop?at?  
Zakres ubezpieczenia
Wersja

NNW ?mier?/
inwalidztwo

KL

OC

OC Sport

Sporty extremalne

Zni?ki
Ubezpieczenia
dodatkowe


Cena

?wiat I*
Travel TA 7 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Nie Tak BP,ChP,T SwSN,KL100 200,00 z?
TD 20 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Nie Tak BP,ChP,T SwSN,KL100 220,00 z?
Travel
Sport
TSA 7 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Tak Tak BP,ChP,T SwSN,KL100 250,00 z?
TSD 20 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Tak Tak BP,ChP,T SwSN,KL100 300,00 z?

?wiat II*
Travel VIP TAV 20 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Nie Tak BP,ChPV,T SwSNV,KL100 750,00 z?
Travel Sport VIP TSDV 20 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Tak Tak BP,ChP,T SwSN,KL100 810,00 z?

Opcjonalnie za dodatkow? op?at?, mo?na zwi?kszy? zakres ubezpieczenia o :
- BP – ubezpieczanie baga?u podró?nego (2 000 PLN) +30 PLN
- T – ubezpieczanie w razie ryzyka terroryzmu (KL i Assistance) +50 PLN
- SwSN – szkody w stanie nietrze¼wo?ci do 0,5‰ ?wiat I* (KL i Assistance) +80 PLN
- SwSNV – szkody w stanie nietrze¼wo?ci do 0,5‰ ?wiat II* (KL i Assistance) +120 PLN
- ChP – ubezpieczanie od Kosztów Leczenia Chorób Przewlek?ych na ?wiat I* + 80 PLN
- ChPV – ubezpieczanie od Kosztów Leczenia Chorób Przewlek?ych na ?wiat II* + 120 PLN
- KL100- Ubezpieczenie Kosztów Leczenia 100 000 EUR, Ubezpieczenie
Kosztów Poszukiwa? i Ratownictwa 50 000 PLN + 140PLN

Za dop?at? PRACA FIZYCZNA:


Zakres ubezpieczenia

Wersja
Praca
fizyczna
?wiat I* Travel TA 270,00 z?
TD

290,00 z?

Travel
Sport
TSA 310,00 z?
TSD 340,00 z?

?wiat II*
Travel VIP TAV 950,00 z?
Travel VIP TSDV 1050,00 z?

 

Katra Palaneta M?odych PLUS dla wszystkich od 31 do 59 lat     

 


Za dop?at?  

Zakres ubezpieczenia

Wersja

NNW ?mier?/
inwalidztwo

KL

OC

OC Sport

Sporty extremalne

Zni?ki

Ubezpieczenia
dodatkowe

Cena?wiat I*

Travel
TA 7 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Nie Tak BP,ChP,T SwSN,KL100 360,00 z?
TD 20 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Nie Tak BP,ChP,T SwSN,KL100 400,00z?
Travel
Sport
TSA 7 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Tak Tak BP,ChP,T SwSN,KL100 430,00 z?
TSD 20 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Tak Tak BP,ChP,T SwSN,KL100 510,00 z?

?wiat II*
Travel VIP TAV 20 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Nie Tak BP,ChPV,T SwSNV,KL100 910,00 z?
Travel Sport VIP TSDV 20 000 PLN 60 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR Tak Tak BP,ChPV,T SwSNV,KL100 980,00 z?

 Opcjonalnie za dodatkow? op?at?, mo?na zwi?kszy? zakres ubezpieczenia o :

- BP – ubezpieczanie baga?u podró?nego (2 000 PLN) +30 PLN
- T – ubezpieczanie w razie ryzyka terroryzmu (KL i Assistance) +50 PLN
- SwSN – szkody w stanie nietrze¼wo?ci do 0,5‰ ?wiat I* (KL i Assistance) + 120 PLN
- SwSNV – szkody w stanie nietrze¼wo?ci do 0,5‰ ?wiat II* (KL i Assistance) + 220 PLN
- ChP – ubezpieczanie od Kosztów Leczenia Chorób Przewlek?ych na ?wiat I* + 150 PLN
- ChPV – ubezpieczanie od Kosztów Leczenia Chorób Przewlek?ych na ?wiat II* + 280 PLN
- KL100- Ubezpieczenie Kosztów Leczenia 100 000 EUR, Ubezpieczenie
Kosztów Poszukiwa? i Ratownictwa 50 000 PLN + 140PLN

 Za dop?at? PRACA FIZYCZNA:

Zakres ubezpieczenia Wersja Praca
fizyczna
?wiat I* Travel TA 450,00 z?
TD 510,00 z?
Travel
Sport
TSA 550,00 z?
TSD 620,00 z?
?wiat II* Travel VIP TAV 1150,00 z?
Travel VIP TSDV 1300,00 z?


 W celu uzyskania szerszych informacji oraz zakupu Karty Planeta M?odych prosimy o kontakt 

 

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir