Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wczasy autokarem w Polsce

Wycieczki po Polsce 2021

Wycieczki autokarem Lato 2021

Wakacje w Polsce

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Przejazdy autokarowe ze ?l?ska nad morze!!!

  Rozk?ad jazdy 

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Wiza do Turcji - aktualne przepisy

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Francja Lazurowe Wybrze?e - wycieczka objazdowa 8 dni autokar 2021

Nazwa obiektu : Lazurowe Wybrze?e 8 dni t Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Francja Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Ramowy program:

1. DZIE? – WYJAZDY Z MIEJSCOWO?CI: Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, K?ty, Bielsko-Bia?a, Skoczów, Cieszyn. Przejazd tranzytem przez Czechy i Austri?. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Werony, nocleg.
2. DZIE? – ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do NICEI – stolicy Lazurowego Wybrze?a, spacer po centrum, PROMENADE DES ANGLAIS, barokowa cz??? miasta, WZGÓRZE ZAMKOWE. Przejazd do ANTIBES – staro?ytnego miasta, spacer po STARYM MIE?CIE, PROMENADE AMIRAL DE GRASSE z widokiem na jeden z najwi?kszych portów nad Morzem ?ródziemnym. Zakwaterowanie w hotelu w Cannes, nocleg.
3. DZIE? – ?niadanie, przejazd do portu w CANNES – REJS NA WYSP? ?W. MA£GORZATY (14 €), czas wolny. Zwiedzanie CANNES – miasta znanego z festiwali filmowych. Spacer historyczn? dzielnic? LE SUQUET, promenada LA CROISETTE, PA£AC FESTIWALOWY i s?ynny chodnik z odciskami d?oni gwiazd. Wizyta w „zapachowej stolicy Europy” – GRASSE, MUZEUM PERFUM FRAGONARD, w którym b?dzie mo?na pozna? proces powstawania zapachów i zakupi? perfumy. Spacer po STARYM MIE?CIE m.in.: KATEDRA NOTRE-DAME-DU-PUY, PLACE DU 24-AOUT, promenada PLACE DU COURS. Nast?pnie przejazd do VENCE, zwiedzanie m.in.: PLAC DU PEYRA, PLAC CLEMENCEAU, dla ch?tnych wizyta w MUZEUM GOMBROWICZA. Powrót do hotelu, nocleg.
4. DZIE? – ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do najpi?kniejszego w Europie W¡WOZU VERDON – odpoczynek nad JEZIOREM ?W. KRZY¯A – mo?liwo?? wypo?yczenia rowerków wodnych i wp?yni?cia do w?wozu (20 € rowerek dla 4 osób). Przejazd do urokliwego MOUSTIERS ST. MARIE – spacer po miasteczku, nast?pnie przejazd do AIX-EN-PROVENCE, najbogatszego miasta na wybrze?u – krótki spacer g?ówn? alej? COUR MIRABEAU. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Marsylii, nocleg.
5. DZIE? – ?niadanie, przejazd do ARLES – miasta zbudowanego na skale, w którym ?y? i tworzy? Vincent Van Gogh. Zwiedzanie amfiteatru LES ARENES (9 €), TERMY KONSTANTYNA (4 €), KO?CIÓ£ ST-TROPHIME, arcydzie?o architektury roma?skiej. Przejazd do trzypoziomowego akweduktu PONT DU GARD (6 €), cudu techniki z czasów rzymskich. Nast?pnie zwiedzanie AWINION, m.in.: PA£AC PAPIE¯Y oraz MOST SAINT BENEZET (11,50 €) wpisany na List? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO, KATEDRA NOTRE-DAME-DES-DOMS, malowniczy PLAC CRILLON i centralny punkt miasta PLAC DE L’HORLOGE. Powrót do hotelu, nocleg.
6. DZIE? – ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd i zwiedzanie MARSYLII – najstarszego portu Francji, BAZYLIKA NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE po?o?ona na wzgórzu La Garde. Przejazd do CASSIS – jednego z najpi?kniejszych kurortów Prowansji, wjazd do centrum kolejk? miejsk? (5 €). Spacer uliczkami starego miasta i portu, czas wolny w jednej z restauracji z bajecznym widokiem na zatok?. Przejazd do SAINT-TROPEZ – spacer po mie?cie m.in.: PLACE DE LICES, malowniczy port oraz BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI znany z serii filmów o ?andarmie (3 €). Zakwaterowanie w hotelu w Cannes, nocleg.
7. DZIE? – ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do KSI?STWA MONAKO – jednego z najmniejszych pa?stw Europy, zwiedzanie m.in.: PA£AC KSI¡¯?CY (8 €), MUZEUM OCEANOGRAFICZNE (16 €), KASYNO, neoroma?ska KATEDRA ?W. MIKO£AJA, gdzie znajduj? si? groby monakijskich ksi???t. Spacer po MONTE CARLO, czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski, w godzinach popo?udniowych.
8. DZIE? – Powrót do kraju na miejsca wyjazdów w godzinach popo?udniowych.

Ww. program jest ramowy i mo?e ulec zmianie kolejno?? zwiedzania w zale?no?ci od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Informujemy, ?e na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd mo?e by? realizowany innymi ?rodkami transportu. W Bielsku-Bia?ej istnieje mo?liwo?? przesiadki

 Cena zawiera:
• przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek, DVD)
• 1 nocleg tranzytowy ze ?niadaniem w hotelu **/*** (pokoje 2- i 3-os. z ?azienkami)
• 5 noclegów ze ?niadaniami w hotelach **/*** (pokoje 2-os. z ?azienkami)*
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlek?e), NNW, baga?

*mo?liwo?? zakwaterowania tylko w pokojach 1- i 2-os.

Cena nie zawiera: 
Koszty wst?pów uczestnicy pokrywaj? we w?asnym zakresie. Podane w programie ceny s? orientacyjne.Na wst?py nale?y przeznaczy? ok. 82 € + 10 € za zestaw s?uchawkowy tour guide.

Obiadokolacja we Francji od 15 €.

Dop?aty:
- do pokoju jednoosobowego 899 z?

Rozk?ad jazdy: 

! Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22

! Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju 2 osobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic

Ni?ej podane ceny, s? cenami katalogowymi. 
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

T?cza

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-07-05 2021-07-12 2009.00 rezerwuj
2021-08-16 2021-08-23 2009.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir