Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wczasy autokarem w Polsce

Wycieczki po Polsce 2021

Wycieczki autokarem Lato 2021

Wakacje w Polsce

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Przejazdy autokarowe ze ?l?ska nad morze!!!

  Rozk?ad jazdy 

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Wiza do Turcji - aktualne przepisy

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Hiszpania - Flamenco Show wycieczka objazdowa 10 dni autokarem 2021

Nazwa obiektu : Flamenco show - al Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Hiszpania Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

   Single bez dop?at 

Costa Brava / Costa Maresme

- Barcelona - metropolia z charakterem
- Figueres - miasto Salvadora Dali
- Costa Brava i Maresme
- Girona - zabytkowe miasto 3 kultur
- Montserrat - tajemnicza góra
- Pejza?e ?ródziemnomorskie

Program imprezy:

1 dzie?:
Wyjazd z Polski wed?ug rozk?adu jazdy. Przejazd przez Niemcy.
2 dzie?:
Kontynuacja przejazdu przez Niemcy, Francj? i Hiszpani?. Przyjazd do hotelu na wybrze?u Costa Brava lub Costa del Maresme. Zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, kolacja.
3 dzie?:
Pobyt wypoczynkowy na Costa Brava/ Maresme i pó?dniowa wycieczka do ogrodu botanicznego Marimutra w Blanes, gdzie na powierzchni 4 ha nadbrze?nych wzgórz mo?na podziwia? ro?liny basenu Morza ?ródziemnego oraz afryka?skie i ameryka?skie.
4 dzie?:
Dla ch?tnych pó?dniowa wycieczka statkiem do Tossa de Mar, ?redniowiecznego miasteczka z pi?kn? pla?? i góruj?c? nad ni? zabytkow? twierdz? na pó?wyspie. Po drodze zobaczymy nadmorskie groty, a przez szklane dno - bogactwo podwodnego ?ycia. Uwaga: wycieczka dodatkowo p?atna. W przypadku wietrznej pogody, mo?liwo?? przejazdu autobusem.
5 dzie?:
Po ?niadaniu wyjazd do Girony. Zwiedzanie malowniczo po?o?onej nad rzek? Onyar stolicy jednej z katalo?skich prowincji: katedra z najszersz? w Europie gotyck? naw? oraz skarbiec katedralny, dawna dzielnica ?ydowska. Przejazd do Figueres, rodzinnego miasta Salvadora Dali. Zwiedzanie muzeum po?wi?conego arty?cie w budynku teatru, w którym sp?dzi? ostatnie lata ?ycia. Znajduje si? tu najwi?ksza kolekcja dzie? ekstrawaganckiego geniusza. W drodze powrotnej wizyta w bodedze, gdzie b?dzie mo?na degustowa? ró?ne gatunki wina oraz katalo?skie przysmaki. Powrót do hotelu na kolacj?.
6 dzie?:
Po ?niadaniu dla ch?tnych fakultatywna wycieczka do Montserrat (dodatkowo p?atna ok. 40 EUR, realizowana przy min. 25 ch?tnych): zwiedzanie klasztoru benedyktynów po?o?onego na malowniczej górze - s?ynnego sanktuarium z figurk? Madonny, wraz z wizyt? w miejscowym Muzeum Sztuki. Dla pozosta?ych uczestników: pobyt wypoczynkowy na Costa Brava/ Maresme. Wieczorem dla ch?tnych udzia? w pokazie flamenco.
7 dzie?:
Wyjazd do Barcelony przed po?udniem. Przyjedziemy na punk widokowy pod Sagrada Familia - najs?ynniejszym ko?cio?em Barcelony, dzie?em Gaudiego. Nast?pnie przejdziemy si? po Parku Guell - innym dziele tego s?ynnego architekta. Obok ro?linno?ci i oryginalnych budowli jest on ?wietnym punktem widokowym. Stamt?d udamy si? na najs?ynniejszy stadion Camp Nou, gdzie gra FC Barcelona (wizyta na stadionie i muzeum - dodatkowo p?atna ok. 30 EUR). W drodze do centrum zobaczymy kamienice projektu Gaudiego. Czeka nas spacer s?ynn? Rambl? od Placu Katalo?skiego do portu, odwiedzimy te? Dzielnic? Gotyck? z katedr? i zamkiem (bez wn?trz). Wieczorem pokaz Magicznej Fontanny pod wzgórzem Montjuïc i powrót do hotelu oko?o pó?nocy.
8 dzie?:
Pobyt wypoczynkowy na Costa Brava/ Maresme.
9 dzie?:
Po ?niadaniu wykwaterowanie. Oko?o po?udnia wyjazd w drog? powrotn? do Polski. Przejazd przez Francj?.
10 dzie?:
Przejazd przez Niemcy. Przekroczenie polskiej granicy przed po?udniem.

Program fakultatywny
- wieczór flamenco z napojami ok. 45 EUR/os. - wycieczka na Montserrat ok. 40 EUR/os. - zwiedzanie stadionu FC Barcelona - Camp Nou ok. 30 EUR - wycieczka do Tossa de Mar z rejsem statkiem - ok. 35 EUR.
Waterworld – najwi?ksze w regionie wodne miasteczko. Cena ok. 35 EUR.
Marineland – park wodny z pokazami tresury delfinów, fok i papug. Cena ok. 32 EUR.
Program wycieczek i ceny mog? ulec zmianie.

Cena zawiera:
Zakwaterowanie:
7 noclegów w hotelu *** na Costa Brava lub Costa Maresme (np. w Lloret de Mar, Calelli, Santa Susanna). Hotele s? po?o?one w odleg?o?ci do 500 m od pla?y. Pokoje 2-, 3-osobowe z balkonami, ?azienkami, TV,
telefonami. Codziennie sprz?tanie pokoi oraz wymiana r?czników. W hotelach: restauracja, bar, basen, winda, bilard, gry zr?czno?ciowe, sejf do przechowywania dokumentów i pieni?dzy (dodatkowo p?atny). Nazwa i dok?adna lokalizacja hotelu b?d? dost?pne w biurze organizatora na ok. 3 dni przed rozpocz?ciem turnusu.

Wy?ywienie:
2 razy dziennie w formie bufetu, w restauracji hotelowej. Pierwszy posi?ek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posi?ek: ?niadanie w dniu wyjazdu. W trakcie ca?odziennych wycieczek- prowiant. Napoje do obiadu i kolacji p?atne dodatkowo.
Transport:
Autokar z klimatyzacj?, toalet?, barkiem, video.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Cena podstawowa nie zawiera: 

- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy, w tym: podatków noclegowych, przewodników lokalnych, op?at wjazdowych do miast, Tour Guide, biletów wst?pu do zwiedzanych obiektów, przejazdów komunikacj? miejsk?. Orientacyjny koszt w sumie ok. 85 EUR/os. Podana kwota mo?e ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.
- programu fakultatywnego;
- dop?at za dojazdy z wybranych miejscowo?ci w Polsce, podanych w rozk?adzie jazdy. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Opola, Wroc?awia, Legnicy i Boles?awca.
Podana kwota na realizacj? programu mo?e ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za ca?? grup? s? dzielone na wszystkich uczestników). Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych niektórych miast. Kolejno?? realizacji programu mo?e ulec zmianie.

 

Dop?ata 10 z? do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego pobierana jest automatycznie podczas rezerwacji.

Informacje praktyczne:

Przekroczenie granic na podstawie wa?nego dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu. Przejazd: Wroc?aw - Costa Brava (ok. 1900 km) - ok. 24 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 3900 km

 

Rozk?ad jazdy                     Lista przystanków 

Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z  Katowic, Opola, Wroc?awia, Legnicy i Boles?awca. 

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-04-24 2021-05-03 1577.00 rezerwuj
2021-05-29 2021-06-07 1577.00 rezerwuj
2021-06-26 2021-07-05 1997.00 rezerwuj
2021-09-04 2021-09-13 1962.00 rezerwuj
2021-09-18 2021-09-27 1612.00 rezerwuj
2021-10-02 2021-10-11 1542.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir