Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wczasy autokarem w Polsce

Wycieczki po Polsce 2021

Wycieczki autokarem Lato 2021

Wakacje w Polsce

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Przejazdy autokarowe ze ?l?ska nad morze!!!

  Rozk?ad jazdy 

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Wiza do Turcji - aktualne przepisy

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Polska-Per?y Pó?nocnej Polski 4 dni Toru?, Gda?sk, Malbork autokarem 2021

Nazwa obiektu : Per?y Pó?nocnej Polski t Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Polska Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Ramowy program:

1. DZIE? – WYJAZDY Z MIEJSCOWO?CI: Kraków, Wadowice, Andrychów, K?ty, Bielsko-Bia?a, ?wiadczenia Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice, Siewierz . Przejazd do TORUNIA, jednego z najstarszych miast polskich. Zwiedzanie STAREGO MIASTA m.in.: RATUSZ STAROMIEJSKI, DOM KOPERNIKA, BULWARY NADWI?LA?SKIE oraz KRZYWA WIE¯A. Wizyta w MUZEUM TORU?SKIEGO PIERNIKA (24 PLN), zwiedzanie ekspozycji po??czone z warsztatami wypieku piernika. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2. DZIE? – ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do BUCZY?CA, zwiedzanie IZBY HISTORII KANA£U ELBL¡SKO-OSTRÓDZKIEGO (10 PLN), nast?pnie REJS KANA£EM ELBL¡SKIM (85-95 PLN) z pochylniami do ELBL¡GA. Spacer po mie?cie i czas wolny. Przejazd do FROMBORKA, wej?cie na WZGÓRZE KATEDRALNE: WIE¯A KOPERNIKA, WIE¯A RADZIEJOWSKIEGO, MUZEUM MIKO£AJA KOPERNIKA. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3. DZIE? – ?niadanie, przejazd do SOPOTU, spacer g?ówn? ulic? zwan? potocznie MONCIAKIEM, nast?pnie MOLO najd?u?szy drewniany deptak w Europie (8 PLN). Zwiedzanie GDA?SKA, spacer Traktem Królewskim: BRAMA MARIACKA, BRAMA CHLEBNICKA, BRAMA ZIELONA, ¯URAW PORTOWY, D£UGI TARG, Z£OTA KAMIENICA, DWÓR ARTUSA, FONTANNA NEPTUNA, RATUSZ G£ÓWNEGO MIASTA, BAZYLIKA MARIACKA (4 PLN) oraz Z£OTA BRAMA, czas wolny. Rejs kana?em (35 PLN) przez teren Stoczni Gda?skiej na Pó?wysep Westerplatte, spacer. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4. DZIE? – ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do MALBORKA. Zwiedzanie ?redniowiecznego ZAMKU (47 PLN), jednego z najwi?kszych w Europie, wpisanego na List? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Wyjazd w drog? powrotn?, powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych.

Ww. program jest ramowy i mo?e ulec zmianie kolejno?? zwiedzania w zale?no?ci od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Informujemy, ?e na trasie Kraków–Katowice oraz Wadowice–Bielsko przejazd mo?e by? realizowany innymi ?rodkami transportu. W Bielsku-Bia?ej lub w Katowicach istnieje mo?liwo?? przesiadki

 Cena zawiera:
- przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek, DVD) - 3 noclegi ze ?niadaniami w hotelach **/*** (pokoje 2-, 3-os. z ?azienkami) -3 obiadokolacje w hotelu, napoje do obiadokolacji p?atne we w?asnym zakresie - opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem - ubezpieczenie NNW

Cena nie zawiera: 
Koszty wst?pów uczestnicy pokrywaj? we w?asnym zakresie. Podane w programie ceny s? orientacyjne. Na wst?py nale?y przeznaczy? ok. 224 PLN + 17 PLN miejscowi przewodnicy + 20 PLN zestaw s?uchawkowy tour guide.

Dop?aty:
- do pokoju jednoosobowego 299 z?

Rozk?ad jazdy: 
 

! Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22

! Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju 2 osobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic

Ni?ej podane ceny, s? cenami katalogowymi. 
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

T?cza

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-05-27 2021-05-30 899.00 rezerwuj
2021-06-24 2021-06-27 899.00 rezerwuj
2021-07-15 2021-07-18 899.00 rezerwuj
2021-08-05 2021-08-08 899.00 rezerwuj
2021-08-26 2021-08-29 899.00 rezerwuj
2021-09-09 2021-09-12 899.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir