Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Krzyzackim szlakiem 4 dni wycieczka objazdowa autokarem

Nazwa obiektu : Krzyzackim szlakiem al Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Polska Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Zamek w Malborku - Gdansk - Zamki krzyzackie: Gniew i Kwidzyn - Ostroda - Pola Grunwaldu

Program
1 dzie?:
Wyjazd z poszczególnych miast wed?ug rozk?adu jazdy. Przyjazd do Malborka na pasjonuj?ce zwiedzanie Zamku Krzy?ackiego – najwi?kszej twierdzy obronnej w ?redniowiecznej Europie i najwi?kszej na ?wiecie budowli ceglanej. Zamek zosta? dwukrotnie pieczo?owicie odrestaurowany, najpierw na prze?omie XIX i XX wieku, a potem po powa?nych zniszczeniach dokonanych w czasie II Wojny ?wiatowej. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
2 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd do dzielnicy Gda?ska Oliwy, gdzie zwiedzimy archikatedr? ze s?ynnymi organami oraz wys?uchamy krótkiego koncertu. Przejazd na zwiedzanie Gda?ska – najwi?kszego miasta polskiego wybrze?a. Odwiedzimy m.in. Westerplatte, Twierdz? Wis?ouj?cie – niezwyk?y zabytek sztuki fortyfikacyjnej. Nast?pnie udamy si? na G?ówne Miasto (starówka), które zachwyci nas mnogo?ci? pi?knych kamienic, klimatem kamiennych uliczek i przepi?knym bulwarem nad Mot?aw?. Zobaczymy m.in. s?ynny ?uraw, Ratusz G?ównomiejski, wn?trza Bazyliki Mariackiej, Fontann? Neptuna i Dwór Artusa na D?ugim Targu. Czas wolny na G?ównym Mie?cie. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzie?:
Po ?niadaniu wykwaterowanie i przejazd na zwiedzanie krzy?ackich zamków: Gniew – budow? zamku rozpocz?to w 1290 roku i po zako?czeniu trwaj?cej 40 lat budowie by? on trzeci? najpot??niejsz? warowni? zakonn? na lewym brzegu Wis?y. Obecnie jest to najlepiej zachowany krzy?acki zamek na Pomorzu. Usytuowana na skarpie pot??na ceglana budowla widoczna jest z g?ównej drogi Gda?sk – Toru?. Obiekt ma kszta?t zbli?ony do kwadratu z czterema wie?yczkami w naro?ach i wewn?trznym dziedzi?cem. Wszystkie skrzyd?a zamku t? sam? wysoko??, jednak kondygnacji jest ró?na poniewa? niektóre z pomieszcze? s? znacznie wy?sze od innych. Zamek Kwidzyn – oddalony o ok. 20 km od Gniewu to okaza?a budowla, i chocia? rozmiarami nie mo?e równa? si? z Malborkiem, to na jego terenie znajduje si? obiekt, którego gabaryty stawiaj? go na pierwszym miejscu w ca?ej Europie. Obiektem tym jest tzw. gdanisko czyli… wie?a sanitarno- -ust?powa wyst?puj?ca cz?sto w krzy?ackich obiektach. Mimo i? czasy ?wietno?ci budowla ma ju? za sob?, jest nadal w bardzo dobrej kondycji i robi du?e wra?enie. Przejazd do Ostródy, zakwaterowanie w hotelu. Dla ch?tnych wieczorny spacer po bulwarze nad jeziorem oraz pod zamek krzy?acki, który jest kolejnym przyk?adem architektury militarnej zakonu krzy?ackiego. Nocleg.
4 dzie?:
Po ?niadaniu wykwaterowanie i przejazd na Pola Grunwaldzkie, gdzie w 1410 roku rozegra?a si? jedna z najwa?niejszych ?redniowiecznych bitew. Krótki postój, po którym wyruszymy w drog? powrotn?. Przyjazd do wybranego miasta. Zako?czenie imprezy.

Swiadczenia
Zakwaterowanie:
3 noclegi w hotelu o standardzie**/***: 2 w okolicy Gda?ska, 1 w okolicy Ostródy. Pokoje 2, 3 osobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie:
3 ?niadania, 3 obiadokolacje dodatkowo p?atne.
Transport:
Autokar z klimatyzacj?, toalet?, DVD i barkiem.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Informacje praktyczne
Podana kwota na realizacj? programu mo?e ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za ca?? grup? (np. za lokalnych przewodników) s? dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejno?? realizacji programu mo?e ulec zmianie.
Dop?aty za dojazdy z wybranych miejscowo?ci w Polsce podane s? w rozk?adzie jazdy.
Przejazd: Katowice – Malbork (ok. 500 km) - ok. 9 godz.

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wst?pu do zwiedzanych obiektów, op?aty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 200 z?.

Podana cena imprezy nie zawiera obowi?zkowych sk?adek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 z? oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 z?.

Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Warszawy 

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2020-08-25 2022-08-28 949.00 rezerwuj
2021-11-11 2021-11-14 899.00 rezerwuj
2022-04-30 2022-05-03 949.00 rezerwuj
2022-06-16 2022-06-19 949.00 rezerwuj
2022-07-28 2020-07-31 949.00 rezerwuj
2022-09-15 2022-09-18 949.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir