Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wczasy autokarem w Polsce

Wycieczki po Polsce 2021

Wycieczki autokarem Lato 2021

Wakacje w Polsce

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Przejazdy autokarowe ze ?l?ska nad morze!!!

  Rozk?ad jazdy 

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Wiza do Turcji - aktualne przepisy

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Polska-Podlasie 5 dni wycieczka autokarem 2021

Nazwa obiektu : Podlasie t Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Polska Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Ramowy program:

1 DZIE? - WYJAZDY Z MIEJSCOWO?CI: Kraków, Wadowice, Andrychów, K?ty, Bielsko-Bia?a, Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice, Siewierz. Przejazd do miejscowo?ci TYKOCIN. Spacer po mie?cie: RYNEK, PLAC KO?CIELNY z KO?CIO£EM ?W. TRÓJCY, POMNIK STEFANA CZARNECKIEGO. Wizyta na ZAMKU: spacer po PODZIEMIACH, SALA SZKLANA, WIE¯A WI?ZIENNA (15 PLN). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIE? – ?niadanie, wyjazd do ?LIWNA – wej?cie na teren NARWIA?SKIEGO PARKU NARODOWEGO (5 PLN): spacer po k?adce na terenie „Polskiej Amazonii ”, platformy i punkty widokowe, z których podziwia? mo?na rozlewiska. Nast?pnie przejazd do miejscowo?ci OSOWIEC - spacer po ROSYJSKIEJ TWIERDZY z XIX wieku: FORT I MUZEUM TWIERDZY, PODZIEMIA (5 PLN). Wyjazd do miejscowo?ci KRUSZYNIANY. Zwiedzanie drewnianego MECZETU z ko?ca XVII wieku (5 PLN). Wizyta w JURCIE TATARSKIEJ, DEGUSTACJA LOKALNEJ KUCHNI (25 PLN). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIE? - ?niadanie, przejazd do GRABARKI. Wizyta na ?WI?TEJ GÓRZE, zwiedzanie CERKWII PRZEMIENIENIA PA?SKIEGO (5 PLN). Nast?pnie przejazd do BIA£OWIE¯Y – wej?cie na teren REZERWATU POKAZOWEGO ¯UBRÓW w BIA£OWIESKIM PARKU NARODOWYM (10 PLN). Wyjazd do HAJNÓWKI i zwiedzanie SOBORU ?W. TRÓJCY (5 PLN). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIE? - ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie BIA£EGOSTOKU: RYNEK, DAWNA ZBROJOWNIA, CERKIEW ?W. MIKO£AJA. Nast?pnie zwiedzanie PA£ACU BRANICKICH nazywanego „POLSKIM WERSALEM” – reprezentacyjne pomieszczenia PA£ACU oraz MUZEUM MEDYCYNY I FARMACJI (15 PLN). Przejazd do SUPRA?LA – zwiedzanie MONASTERU ZWIASTOWANIA PRZENAJ?WI?TSZEJ BOGURODZICY (5 PLN) oraz MUZEUM IKON (17 PLN). Nast?pnie wizyta w POKAMEDULSKIM KLASZTORZE w WIGRACH (8 PLN). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIE? - ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do AUGUSTOWA, rejs KANA£EM AUGUSTOWSKIM zwanym „SZLAKIEM PAPIESKIM” do STUDZIENICZNEJ (50 PLN). Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych.

Ww. program jest ramowy i mo?e ulec zmianie kolejno?? zwiedzania w zale?no?ci od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Cena zawiera:
• przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek, DVD)
• 4 noclegi ze ?niadaniami w hotelach **/*** (pokoje 2-, 3-os. z ?azienkami)
• 4 obiadokolacje w hotelach, napoje do obiadokolacji p?atne we w?asnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem•ubezpieczenie NNW

Cena nie zawiera: 
Koszty wst?pów uczestnicy pokrywaj? we w?asnym zakresie. Podane w programie ceny s? orientacyjne. Na wst?py nale?y przeznaczy? ok. 170 PLN + 12 PLN miejscowi przewodnicy.

Dop?aty:
- do pokoju jednoosobowego 399 z?

Rozk?ad jazdy: 
 

! Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22

! Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju 2 osobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic

Ni?ej podane ceny, s? cenami katalogowymi. 
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

T?cza

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-06-23 2021-06-27 1099.00 rezerwuj
2021-07-07 2021-07-11 1099.00 rezerwuj
2021-07-21 2021-07-25 1099.00 rezerwuj
2021-08-11 2021-08-15 1099.00 rezerwuj
2021-08-25 2021-08-29 1099.00 rezerwuj
2021-09-08 2021-09-12 1099.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir