Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wczasy autokarem w Polsce

Wycieczki po Polsce 2021

Wycieczki autokarem Lato 2021

Wakacje w Polsce

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Przejazdy autokarowe ze ?l?ska nad morze!!!

  Rozk?ad jazdy 

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Wiza do Turcji - aktualne przepisy

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Polska-?ladami Polskiego Renesansu- Sandomierz, Zamo??, Lublin 3 dni autokarem 2021

Nazwa obiektu : ?ladami polskiego renesansu t Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Polska Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Ramowy program:

1. DZIE? – WYJAZD Z MIEJSCOWO?CI: Bielsko-Bia?a, Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice, Kraków
(wg rozk?adu jazdy na st. 6). Przejazd do BARANOWA SANDOMIERSKIEGO, zwiedzanie ZAMKU
(15 PLN) oraz PARKU (2 PLN), czas wolny. Nast?pnie przejazd do SANDOMIERZA. Spacer po mie?cie:
BRAMA OPATOWSKA (6 PLN), KO?CIÓ£ ?W. DUCHA, RYNEK z RATUSZEM. Przej?cie PODZIEMN¡ TRAS¡
TURYSTYCZN¡ (14 PLN), czas wolny. Nast?pnie dalsza cz??? spaceru po mie?cie: UCHO IGIELNE,
PLAC PONIATOWSKIEGO, COLLEGIUM GOSTOMIANUM, DOM D£UGOSZA, KATEDRA. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2. DZIE? – ?niadanie, wyjazd do ZAMO?CIA. Zwiedzanie miasta m.in.: RYNEK z ZESPO£EM KAMIENIC
ORMIA?SKICH i RATUSZEM, AKADEMIA ZAMOJSKA i PA£AC ZAMOYSKICH. Dalszy spacer po
mie?cie m.in.: KATEDRA, ROTUNDA, czas wolny. Przejazd do LUBLINA. Przej?cie ulic? Grodzk? na
WZGÓRZE ZAMKOWE – zwiedzanie ZAMKU z KAPLIC¡ ?W. TRÓJCY (15 PLN). Nast?pnie spacer po
mie?cie: RYNEK, KO?CIÓ£ ?W. STANIS£AWA OO. DOMINIKANÓW, ARCHIKATEDRA LUBELSKA, BRAMA
KRAKOWSKA i WIE¯A TRYNITARSKA, czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3. DZIE? – ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do KAZIMIERZA DOLNEGO. Zwiedzanie
miasta m.in.: KO?CIÓ£ FARNY ?W. JANA CHRZCICIELA I BART£OMIEJA APOSTO£A. Nast?pnie spacer
na GÓR? TRZECH KRZY¯Y, REJS STATKIEM PO WI?LE (20 PLN), czas wolny. Spacer po mie?cie
m.in.: DAWNA SYNAGOGA, JATKI KOSZERNE. Przej?cie na RYNEK STAREGO MIASTA ze s?ynn? MIEJSK¡
STUDNI¡, czas wolny. Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych.

Ww. program jest ramowy i mo?e ulec zmianie kolejno?? zwiedzania w zale?no?ci od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów

Cena zawiera:
- przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek, DVD)
- 2 noclegi ze ?niadaniami w hotelu **/***
(pokoje 2-, 3-os. z ?azienkami)
- 2 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji p?atnewe w?asnym zakresie
- opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
- ubezpieczenie NNW

Cena nie zawiera: 
Koszty wst?pów uczestnicy pokrywaj? we w?asnym zakresie. Podane w programie ceny s? orientacyjne.
Na wst?py nale?y przeznaczy? ok. 72 PLN + 15 PLN miejscowi przewodnicy.

Dop?aty:
- do pokoju jednoosobowego 199 z?

Rozk?ad jazdy: 

! Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22

! Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju 2 osobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic

Ni?ej podane ceny, s? cenami katalogowymi. 
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

T?cza

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-05-21 2021-05-23 649.00 rezerwuj
2021-06-18 2021-06-20 649.00 rezerwuj
2021-07-09 2021-07-11 649.00 rezerwuj
2021-07-23 2021-07-25 649.00 rezerwuj
2021-08-06 2021-08-08 649.00 rezerwuj
2021-08-27 2021-08-29 649.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir