Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wczasy autokarem w Polsce

Wycieczki po Polsce 2021

Wycieczki autokarem Lato 2021

Wakacje w Polsce

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Przejazdy autokarowe ze ?l?ska nad morze!!!

  Rozk?ad jazdy 

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Wiza do Turcji - aktualne przepisy

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Polska-Szlakiem Piastów- Wroc?aw, Gniezno, Pozna? wycieczka objazdowa 3 dni autokarem 2021

Nazwa obiektu : Szlakiem Piastów t Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Polska Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Ramowy program:
1. DZIE? – WYJAZD Z MIEJSCOWO?CI: Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, K?ty, Bielsko- -Bia?a, Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice, Gliwice. Przejazd do WROC£AWIA – zwiedzanie PANORAMY RAC£AWICKIEJ (32 PLN). Nast?pnie przej?cie na STARE MIASTO: ?redniowieczny RATUSZ, PR?GIERZ, POMNIK HRABIEGO ALEKSANDRA FREDRY, KAMIENICE „JA? I MA£GOSIA”, KAMIENICA POD GRYFAMI, najstarsza restauracja w Europie PIWNICA ?WIDNICKA, BAZYLIKA ?W. EL¯BIETY, czas wolny. Spacer po OSTROWIE TUMSKIM m.in.: WYSPA PIASEK, BULWARY, ARCHIKATEDRA ?W. JANA CHRZCICIELA, MOST POKOJU, PARK S£OWACKIEGO oraz MUZEUM NARODOWE. Wyjazd z Wroc?awia, przejazd do hotelu w Gnie¼nie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2. DZIE? – ?niadanie, przejazd do pierwszej stolicy Polski GNIEZNA, zwiedzanie m.in.: MUZEUM POCZ¡TKÓW PA?STWA POLSKIEGO (12 PLN), POMNIK MIESZKA I oraz BOLES£AWA CHROBREGO. Nast?pnie WZGÓRZE LECHA wraz z KATEDR¡ GNIE¬NIE?SK¡ (6 PLN) i s?ynnymi DRZWIAMI GNIE¬NIE?SKIMI. Przejazd do BISKUPINA – zwiedzanie MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO (15 PLN). Przejazd do LEDNICY – zwiedzanie OSTROWA LEDNICKIEGO – przeprawa promowa na wysp?, gdzie Mieszko I przyj?? chrzest (14 PLN). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3. DZIE? – ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do POZNANIA, wizyta w ROGALOWYM MUZEUM (21 PLN), gdzie przyjrzymy si? tradycyjnym wypiekom ROGALI ?WI?TOJA?SKICH. Nast?pnie spacer po STARYM MIE?CIE m.in.: RYNEK, RATUSZ ze s?ynnymi kozio?kami, WAGA MIEJSKA, PR?GIERZ, DOMKI BUDNICZE. Nast?pnie przej?cie na OSTRÓW TUMSKI m.in.: MOST BOLES£AWA CHROBREGO, KO?CIÓ£
NMP, zwiedzanie ARCHIKATEDRY ?W. APOSTO£ÓW PIOTRA I PAW£A wraz z grobowcem Mieszka I i Boles?aw Chrobrego (4,50 PLN), czas wolny. Wyjazd w kierunku Bielska Bia?ej, powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych.

Ww. program jest ramowy i mo?e ulec zmianie kolejno?? zwiedzania w zale?no?ci od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Cena zawiera:
■ przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek, DVD)
■ 2 noclegi ze ?niadaniami w hotelu w Gnie¼nie (pokoje 2-, 3-os. z ?azienkami)
■ 2 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji p?atne we w?asnym zakresie
■ opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
■ ubezpieczenie NNW

Cena nie zawiera: 
Koszty wst?pów uczestnicy pokrywaj? we w?asnym zakresie. Podane w programie ceny s? orientacyjne.
Na wst?py nale?y przeznaczy? ok. 105 PLN + 10 PLN miejscowi przewodnicy.

Dop?aty:
- do pokoju jednoosobowego 199 z?

Rozk?ad jazdy: 

! Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22

! Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju 2 osobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic

Ni?ej podane ceny, s? cenami katalogowymi. 
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

T?cza

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-05-28 2021-05-03 679.00 rezerwuj
2021-07-09 2021-07-11 679.00 rezerwuj
2021-07-30 2021-08-01 679.00 rezerwuj
2021-08-13 2021-08-15 679.00 rezerwuj
2021-09-10 2021-09-12 679.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir