Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wczasy autokarem w Polsce

Wycieczki po Polsce 2021

Wycieczki autokarem Lato 2021

Wakacje w Polsce

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Przejazdy autokarowe ze ?l?ska nad morze!!!

  Rozk?ad jazdy 

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Wiza do Turcji - aktualne przepisy

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Polska-Bieszczady - Uroki Podkarpacia 3 dni 2021 t

Nazwa obiektu : Bieszczady Uroki Podkarpacia Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Polska Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Ramowy program:

1. DZIE? – WYJAZDY Z MIEJSCOWO?CI: Bielsko-Bia?a, Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice, Kraków. Przejazd do £A?CUTA, zwiedzanie wn?trz ZAMKU LUBOMIRSKICH I POTOCKICH wraz z powozowni?, oran?eri? i stajni? (29 PLN). Nast?pnie przejazd do miejscowo?ci BLIZNE, zwiedzanie KO?CIO£A PW. WSZYSTKICH ?WI?TYCH (5 PLN) wpisanego na List? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2. DZIE? – ?niadanie, wyjazd do MAJDANU i przeja?d?ka legendarn? KOLEJ¡ W¡SKOTOROW¡ (24 PLN) do miejscowo?ci PRZYS£UP, zwiedzenie galerii-sklepu Bieszczadzkich Anio?ków z mo?liwo?ci? zakupienia pami?tek, czas wolny. Nast?pnie przejazd Wielk? P?tl? Bieszczadzk? do STEFKOWEJ, gdzie zobaczymy przepi?kn?, drewnian? CERKIEW GREKOKATOLICK¡PW. ?W. PARASKEWY. Wizyta w „CARITAS” MYCZKOWCE (10 PLN), gdzie zobaczymy MINIATURY 130 KARPACKICH ?WI¡TY?. Przejazd do miejscowo?ci SOLINA, spacer po koronie zapory oraz godzinny REJS po JEZIORZE SOLI?SKIM (19 PLN). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3. DZIE? – ?niadanie, wykwaterowanie z hotelu, spacer po SANOKU – wizyta w ZAMKU KRÓLEWSKIM z najwi?ksz? wystaw? IKON W POLSCE (18 PLN), STARY RYNEK m.in.: POMNIK BEKSI?SKIEGO, POMNIK SZWEJKA, RATUSZ. Nast?pnie wizyta w SKANSENIE-MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO (17 PLN), przejazd wozem ?emkowskim (15 PLN) po skansenie oraz zwiedzanie RYNKU GALICYJSKIEGO. Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych.

Ww. program jest ramowy i mo?e ulec zmianie kolejno?? zwiedzania w zale?no?ci od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Cena zawiera:
■ przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek, DVD)
■ 2 noclegi ze ?niadaniami w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3-os. z ?azienkami)
■ 2 obiadokolacje w hotelu, napoje do obiadokolacji p?atne we w?asnym zakresie
■ opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
■ ubezpieczenie NNW

Cena nie zawiera: 
Koszty wst?pów uczestnicy pokrywaj? we w?asnym zakresie.
Podane w programie ceny s? orientacyjne. Na wst?py nale?y przeznaczy? ok. 137 PLN + 12 PLN miejscowi przewodnicy.
Informacje.

Dop?aty:
- do pokoju jednoosobowego 199 z?

Rozk?ad jazdy: 

! Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22

! Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju 2 osobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic

Ni?ej podane ceny, s? cenami katalogowymi. 
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

T?cza

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-06-04 2021-06-06 589.00 rezerwuj
2021-07-16 2021-07-18 589.00 rezerwuj
2021-07-30 2021-08-01 589.00 rezerwuj
2021-09-03 2021-09-05 589.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir